Medizinische Fakultät Bratislava (LF UK)

Unsere Generatoren basierend auf dem aktuellsten Fragenkatalog helfen dir bei der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen in Biologie und Chemie an medizinischen Fakutltät der Comenius Universität in Bratislava.

generátor prijímačkových testov LF UK (ENGLISH)

200 otázok z biológie a chémie - presne to, čo ťa čaká na skutočných prijímačkách

generátor cvičných
testov LF UK (ENGLISH)

precvičovacie testy z prijímačkových otázok z biológie a chémie podľa nastaviteľných kritérií

kvízový modul na opakovanie LF UK (ENGLISH)

kvíz prijímačkových otázok a názvoslovia so štyrmi možnosťami a rýchlou spätnou väzbou

trenažér názvoslovia zlúčenín (SLOVENSKY)

praktická pomôcka pre zvládnutie chemického názvoslovia vrátane vzorcov